Advokatkontoret

Vi bor på Banegårdsvej 1, i Glostrup, hvor vi deler lokaler med to andre advokatfirmaer, Ret & Råd Glostrup og advokat Henrik Ørum.

Vi er en række advokater og dygtige og specialiserede sekretærer og sagsbehandlere med tilknytning til huset. Sammensætningen gør os i stand til indbyrdes at henvise vores klienter til den bedst egnede advokat.

Vi kan træffes på tlf. 44 94 05 14, eller mail munck@herlaw.dk.

Parkering i bil sker bedst bag bygningen, på adressen Siestavej 7.