Forsikring for køber

Erhvervsudygtighedsforsikring

Forsikringen dækker, hvis man efter en ulykke eller en sygdom mister erhvervsevnen. Selskaberne har forskellige regler for, hvornår erhvervsevnen er mistet/nedsat, så sikringen træder i kraft.

Køber bør altid have en erhvervsudygtighedsforsikring.

Livsforsikring / Risikoforsikring

Er køber gift/samlevende og/eller er i praksissamarbejde med en eller flere kolleger, er det vigtigt at forudse økonomien i tilfælde af, at en af parterne dør.

Det kan ske i form af en normal livsforsikring, som kommer til udbetaling, hvis forsikrede dør. Livsforsikringen kan eventuelt være tegnet som en krydslivsforsikring eller den kan være en del af en pensionsordning.

Krydslivsforsikring

En krydslivsforsikring tegnes typisk af interessenter og par i papirløse forhold f.eks. partnerskab, som herved undgår at skulle betale boafgift. Hver part opretter en risikolivsforsikring på den andens liv.

Hvis den ene part dør, får den anden forsikringssummen udbetalt. Indbetalingerne er ikke fradragsberettigede, og eventuel udbetaling er skattefri.

Pensionsordning

Lønmodtagere er ofte omfattet af en arbejdsmarkedspension. Mange selvstændige må selv spare op til pension. TimeAssurance rådgiver om alle former for pensionsordning.

Skades- og ansvarsforsikring

Med til at drive virksomhed følger forskellige former for erhvervsrisiko. For en køber er det vigtigt at få disse risici forsikringsdækket.

Kontakt os på mail eller telefon, så vi kan få en uforpligtende snak om forholdene. TimeAssurance dækker geografisk hele Danmark,

mail kaj@timeassurance.dk eller telefon 70 23 22 45.

af direktør Knud A. Jensen, TimeAssurance