Forsikring og pension for sælger

Ophørspension

Personer, der er fyldt 55 år, og i mindst 10 år forud for afståelsen har drevet selvstændig virksomhed, kan købe en pensionsordning for fortjenesten ved afståelse af deres virksomhed. Virksomhedens aktiver må ikke i overvejende grad ( mere end 50%) være af finansiel karakter.

Praksis skal have været enten personligt ejet eller i interessentskabsform, eller sælger skal have været hovedaktionær eller -anpartshaver i et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed. For ægtefælle eller efterlevende ægtefælle til den selvstændige/hovedaktionæren gælder særlige regler.

Der er fuldt fradrag i afståelsesåret, såfremt indbetaling sker inden den 1. juli i det umiddelbart efterfølgende indkomstår. Sker indbetaling senere, vil man først få fradrag fra indbetalingsåret, hvorefter de almindelige fradragsregler for rente-/rateforsikring skal anvendes. Der er krav om bindingsperiode for ratepensioner på mindst 5 år.

Forsikringerne kan tegnes efter det fyldte 60. år, og der er ikke krav om, at sidste rate skal udbetales ved det fyldte 85. år.