Opgaver

  • Lægers retsforhold, herunder køb og salg af praksis i hele landet, (se www.praksishandel.dk), ansvarssager, flytninger og forhandlinger med regionen og PLO/FAS, voldgiftsager i forbindelse med lægers indbyrdes tvister, samarbejdsaftaler, interessentskabsaftaler, kontrakter mv.
  • Testamenter, herunder rådgivning om arvens fordeling, tvangsarv, og den efterladte ægtefælles økonomiske situation.
  • Ejendomshandler, berigtigelse af køb af ejerlejligheder og villaer, med gennemgang af dokumenter og rådgivning ved køb og salg.
  • Erhvervsret, herunder kontrakter mellem erhvervsdrivende, samarbejdskontrakter og kontrakter om overdragelse af forskellige virksomheder, f.eks. restauranter, med ansøgning om alkoholbevilling mv.
  • Kolonihaver, herunder sager om tilbagebetaling af overpriser ved køb af kolonihaver, hvor kontoret har meget stor erfaring.
  • Erstatningssager, f.eks. sager om personskade, forhandlinger med forsikringsselskaber og modparter, møde i retten mv.