Særeje

Som regel lægger køber en stor arbejdsmæssig indsats i en nyerhvervet praksis, og betaler store afdrag til banken, for at få nedbragt gælden. Køber har derfor ofte et ønske om at kunne bevare sin praksis, også selvom ægteskabet går i stykker.

Hvordan deler man ved en separation eller skilsmisse ?

Normalt er det sådan, at hvis ikke man har aftalt særeje, skal der ske en deling af formuen, når ægtefæller går fra hinanden.

Formuen opgøres for hver ægtefælle for sig, sådan at de enkelte tings handelsværdi lægges sammen, og ægtefællens gæld fratrækkes, hvorefter halvdelen af et eventuelt overskud skal afleveres til den anden ægtefælle.

Hvis man derfor har oparbejdet en solid og indbringende praksis, og nedbragt gælden til banken, vil ægtefællen i tilfælde af separation eller skilsmisse som regel skulle have andel i praksis’ handelsværdi.

Det kan derfor være en god idé at oprette et særeje, sådan at værdien af praksis ikke skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse, i alt fald hvis man selv har betalt for praksis, og ikke har betalt af ægtefællernes fælles formue.

Flere slags særeje …

Der er flere former for særeje, afhængig af om særejet kun skal gælde ved separation og skilsmisse, eller også skal gælde ved lægens død. Der er også mulighed for at tidsbegrænse eller aftrappe særejet, ligesom der er flere løsninger, når man kan vælge, om indtægterne af særejet også skal være særeje, eller om indtægterne skal betragtes som fælleseje.

Det er et krav, at særejet holdes adskilt fra den øvrige formue, så det altid er muligt at afgøre, hvilke aktiver, der er særeje, og hvilke der er fælleseje.

Hvad koster et særeje ?

Det kan kraftigt anbefales at henvende sig til advokat, når der skal udfærdiges en aftale om særeje – en ægtepagt – det koster typisk kr. 5.000,00 – 8.000,00, foruden afgifter til tinglysning af aftalen.