Skatteforhold for sælger

Goodwill

Ved salg af goodwill beskattes sælger af den avance som bliver konstateret, der kan være forskellige forhold ved det oprindelige køb som har betydning for opgørelse af avancen, hvorfor der ikke på denne side kan gives et entydigt svar på, hvilket beløb der skal beskattes ved et salg.
Den eventuelle avance eller tab som bliver opgjort ved et salg, vil blive medregnet til den personlige indkomst.

Sælger har mulighed for at udskyde beskatningen ved at indskyde avancen helt eller delvist på en pensionsordning.

Det anbefales, at der tages kontakt til revisor for at afdække mulighederne og konsekvenserne herved.

Driftsmidler

Med hensyn til driftsmidler gælder det, at sælger beskattes af forskellen mellem salgssummen og den skattemæssige restværdi. Den avance som her opgøres, bliver beskattes som personlig indkomst

Lokalerne

Beskatning ved salg af erhvervslokaler og lejemål er mere komplicerede, det tilrådes, at der tages kontakt til revisor.

Personlig indkomst

Personlig indkomst bliver som udgangspunkt beskattet med ca. 60% hertil kommer arbejdsmarkedsbidrag som altid skal betales.