Ejede lokaler

Indretningen

Hvis praksis er beliggende i en ejerlejlighed, skal man selvfølgelig ligesom ved lejede lokaler være opmærksom på, om lokalernes indretning og beliggenhed er som man ønsker det.

Prisen for lokalerne

Derudover skal man være opmærksom på vilkårene for overtagelsen af lokalerne, når de købes af sælger, idet PLO og FAS jo ikke tillader en højere pris for lokalerne end svarende til sædvanlig handelspris.

Hvis prisen sættes til et beløb svarende til den offentlige ejendomsvurdering, kan dette forventes accepteret, men hvis lokalerne overdrages til en højere pris, skal der ske en vurdering af en ejendomsmægler.

Er lokalerne allerede vurderet ?

En vurdering af lokalerne vil sælger ofte have indhentet på forhånd, og køber skal være opmærksom på, hvordan ejendomsmægleren er instrueret. Det gør en forskel, om lokalerne er vurderet som erhverv eller bolig, og om de er vurderet med henblik på fortsat drift, eller med henblik på anden anvendelse.

Ejendomsmægleren bør være instrueret om, at prisen skal fastsættes ved et salg på sædvanlige vilkår, og med en forventet salgsperiode på f.eks. 3 måneder. Ejendomsmægleren kan være af den formening, at hvis man er indstillet på at vente længe på den rigtige køber, kan man opnå en tilsvarende højere pris for lokalerne, og vurderer måske lokalerne højere end ellers.

Ejendommens papirer

Køber bør naturligvis gennemgå ejerlejlighedens dokumenter, herunder vedtægterne for ejerforeningen og de seneste referater fra ejerforeningen. Det kan være væsentligt at vide, om der er planer om ombygning af ejendommen, der vil medføre større opkrævninger fra ejerforeningen, eller om der er uoverensstemmelser mellem de øvrige beboere i ejendommen og lægen.

Det er før set, at lægen er blevet overrasket af konflikter med naboerne om daglige irritationsmomenter for de øvrige beboere, i form af en øget trafik på trappen, manglende mulighed for aflåsning af gadedør i åbningstid, problemer med indbrudssikring, patientparkering, osv., osv.

Er der dispensation til brugen af lokalerne ?

Ved ejede lokaler – ligesom ved lejede lokaler – bør man være opmærksom på, om tilladelsen til at drive erhverv hviler på en dispensation fra kommunen, og om denne kan videreføres.

Dispensationen kan være formuleret for forskellig måde, og det bør kontrolleres, om dispensationen kun vedrører den bestående praksis, eller også fremtidig anvendelse som lægepraksis, og om dispensationen giver mulighed for benyttelse til lignende erhverv ved fremleje af dele af lokalerne.

Også ejerforeningens holdning til hel eller delvis fremleje af lokalerne bør undersøges, hvis man påtænker at udleje lokalerne helt eller delvist til andre.