Fremgangsmåden

Ved overdragelse af almen praksis eller speciallægepraksis, er det et krav, at henholdsvis PLO eller FAS godkender vilkårene for overdragelsen.

Først når vilkårene er godkendt, giver PLO/FAS meddelelse til Regionen, der derefter sørger for eventuel udstedelse af nyt ydernr. og registrering af den nye læge.

Vær i god tid

PLO og FAS betinger sig god tid til at gennemgå vilkårene for overdragelsen og sagsbehandlingen i regionen – PLO kræver f.eks. 7 uger og FAS 6 uger forud for overtagelsesdagen – men såvel PLO som FAS udviser stor smidighed, hvis man kommer i tidsnød.

Det kan være en fordel at benytte aftaler med sædvanlig opbygning, der hurtigt kan gennemses og vurderes af PLO/FAS, og at benytte en advokat, der har erfaring på området, og ikke skal ændre alt for meget i den indgåede aftale, for at få aftalen godkendt.

Hvad skal medsendes til PLO ?

Rent praktisk ønsker PLO udover den egentlige købekontrakt medsendt goodwill-beregning og dokumentation for værdiansættelsen af eventuel fast ejendom og inventar, hvis inventaret overstiger kr. 80.000,00, de seneste 3 års praksisregnskaber og § 88-opgørelser, eventuel interessentskabs­kontrakt og eventuel tilladelse til udvidelse af praksis eller etablering af delepraksis.

Derudover skal køber medsende tilmeldingsskema til Den Offentlige Sygesikring og kopi af speciallægeanerkendelsen, ligesom sælger skal medsende ophørsmeddelelse, hvis denne ophører med at drive praksis i amtet.

Hvad skal medsendes til FAS ?

FAS ønsker fremsendt den underskrevne overdragelsesaftale, foruden goodwillberegning og eventuel dokumentation for vurdering af inventar og lokaler, og når FAS har godkendt aftalen fremsender FAS en række dokumenter til køber og sælger til underskrift og returnering, hvorefter FAS giver sygesikringen meddelelse om overdragelsen.

Sagkyndig hjælp

Det må kraftigt anbefales, at såvel sælger som køber benytter advokat og revisor, da der er tale om betydelige summer, og mange juridiske aspekter.

Selvom advokaten skal have et vist honorar, som det måske kan være fristende at spare, kan det vise sig at være en meget dyr besparelse.