Henrik Munck

Advokat Henrik Munck:

Født i 1964 – advokat i 1991.

Ansvarlig indehaver af advokatfirmaet.

Henrik Munck har møderet for Højesteret og driver advokatpraksis med speciale i lægers retsforhold.

Speciale i lægers retsforhold

Henrik Munck har specialiseret sig særligt i lægers retsforhold, som det fremgår under menupunktet “Praksishandel”.

Desuden har Henrik Munck gennem mange år været tilknyttet advokatsekretærskolen, der drives af Danske Advokater – først som underviser og senere som fast censor for skolen.

Henrik Munck kan kontaktes på telefonnummeret i toppen af siden eller på følgende mail: munck@herlaw.dk