Profil

OM MUNCK & ROCHAT

Henrik Munck er beskikket som advokat af Justitsministeriet, med møderet for højesteret, og er medlem af Det danske Advokatsamfund.

Paul Rochat har tilsvarende været advokat indtil udgangen af 2014, og fungerer nu som juridisk konsulent.

Advokatkontorets kompetencer

Munck & Rochat tager sig af en bred vifte af opgaver, herunder lægers retsforhold, praksishandler, erhvervsret, testamenter samt ejendomshandler og erstatningssager. Det er inden for disse områder, vi er særligt specialiserede. Har du brug for rådgivning på andre områder, kan vi henvise dig til andre advokater og sagsbehandlere i huset.

Her finder du os

Advokatfirmaet har til huse midt i Glostrup, lige ved Glostrup Shoppingcenter og vandtårnet, på hjørnet af Hovedvejen og Banegårdsvej, hvor der deles lokaler med et andet advokatfirma, Ret & Råd Glostrup.

Parkering kan med fordel ske bag bygningen, ved indkørsel ad Norasvej fra Hovedvejen, eller ad Siestavej fra Banegårdsvej.

Advokatkontoret Munck & Rochat er en enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 17447300, og er ansvarsforsikret gennem CNA Insurance Co. Hammerensgade 6, 1267 København K. Der er tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Kontoret anvender ikke særlige lovvalgsklausuler el. lign.